Disclaimer

  • Garantie Alles op maat
  • Garantie Geproduceerd binnen 48 uur
  • Garantie 50 jaar ervaring
  • Garantie Particulier & Zakelijk
    bestellen
  • Garantie Eigen productie
  • Garantie Snel geleverd
    met garantie

Betrouwbaarheid

Aan de op deze site aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Deze disclaimer zorgt ervoor dat Finish Profiles B.V. niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor eventuele tekortkomingen of onjuistheden. Productinformatie en datasheets kunnen inmiddels zijn gewijzigd. Wij raden u aan de meest recente versie van deze informatie op te vragen bij onze afdeling verkoop.

Copyright

Deze disclaimer zegt ook dat niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, downloaden naar andere websites, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finish Profiles B.V. Bronvermelding van de website is verplicht indien informatie uit deze website wordt geciteerd.